Matematická olympiáda

24. ledna 2018 se na gymnáziu konalo okresní kolo matematické olympiády pro 5. a 9. ročník.

Již 4. ledna proběhlo školní kolo, do kterého postoupili žáci, kteří vyřešili všechny úlohy domácího kola. Výsledky školního a domácího kola najdete v tabulce zároveň s fotografií z vyhlášení výsledků.

V okresním kole se velmi dobře umístili žáci 5. ročníků, nejlépe Tereza Brodská na 5. místě. Děkujeme všem řešitelům za účast a poctivou přípravu. 

 

Eva Rusová