Školská rada

Školská rada při Základní škole, Trutnov, Komenského 399

 

jméno:

e-mail:

telefonní kontakt:

 

 

 

Členové školské rady z řad zákonných zástupců:

Mgr. Jana Bartoňová

janka.bartonova@centrum.cz

606 171 014

Ing. Jan Mánekhonza@mankovi.cz737 616 523 

 

  

Členové školské rady z řad pedagogů: 

Mgr. Jana Fišerová

fiserova@zskomtu.cz

499 829 678

Bc. Eva Rusová

rusova@zskomtu.cz

499 829 678

 

Členové školské rady z řad zřizovatele: 

Mgr. Dušan Rejl

rejl@trutnov.cz

499 803 330 

Mgr. Tomáš Eichlereichler@trutnov.cz499 803 301

Na členy školské rady se můžete obracet s připomínkami a náměty pro školu. 
 
Uvádíme dále důležité dokumenty:
 
Zřizovací listina školské rady - 2005
 
Příloha ke zřizovací listině - 1. funkční období
 
Příloha ke zřizovací listině - 2. funkční období

Příloha ke zřizovací listině - 3. funkční období

Příloha ke zřizovací listině - 3. funkční období - oprava

Volební řád školské rady
 
Zápis o průběhu voleb - duben 2011
 
Volební řád pro 4. funkční období - duben 2014
 
Zápis o průběhu voleb - prosinec 2018
 
Záznamy z průběhu jednání:
 
Zápisy z jednání školské rady při Základní škole, Trutnov, Komenského 399
 
Zápis z jednání školské rady při Základní škole, Trutnov, Komenského 399 - 8. října 2014

4. funkční období 1. jednání

4. funkční období 2. jednání

4. funkční období 3. jednání

4. funkční období 4. jednání

4. funkční období 5. jednání

5. funkční období 1. jednání

5. funkční období 2. jednání

5. funkční období 3. jednání

5. funkční období 4. jednání

 

Petr Horčička