13. 10. 2020

Informujeme o poskytování nezbytné péče o děti, jejichž zákonní zástupci jsou jednou z vybraných profesí.

Vážení rodiče, 

na základě Usnesení vlády České republiky ze dne ze dne 12. října 2020 č. 1033 o přijetí krizového opatření zde Vám oznamujeme, že od 14. března 2020 jsme školou, která poskytuje nezbytnou péči o děti ve věku od 6 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:
− bezpečnostních sborů;
− obecní policie;
− poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
− příslušníci ozbrojených sil;
− zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
− sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
− sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
− zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení. 

Rozsah krizového opatření nelze rozhodnutím hejtmanů nebo primátora hl. m. Prahy rozšiřovat o další cílové skupiny zaměstnanců.

Povinnosti určené školy nebo školského zařízení
Vykonávat péči svými zaměstnanci spočívající zejména ve
− vytvoření podmínek pro distanční výuku dětí (kterou zajišťuje jejich kmenová škola);
− dozoru a dohledu zletilou osobou;
− stravování (za tím účelem může být v provozu školní jídelna);
− vedení základní evidence docházky dětí.

Do naší školy mohou od 14. 10. 2020 docházet žáci ve věku od 6 do 10 let zaměstnanců vyjmenovaných ve vládním usnesení.

Pokud potřebujete výše uvedenou nezbytnou péči, kontaktujte nejprve svého zaměstnavatele, který musí požádat o umístění Vašeho dítěte do spádové školy. Zaměstnavatelé předávají žádost prostřednictvím odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje souhrnně za všechny výše uvedené zaměstnance na následujících kontaktech:

Zaměstnavatelé ze správního obvodu ORP Hradec Králové předávají požadavky Mgr. Martinu Strunovi, mstruna@kr-kralovehradecky.cz , 607 094 574.

Zaměstnavatelé ze správních obvodů ostatních ORP v Královéhradeckém kraji předávají požadavky Mgr. Svatavě Odlové, sodlova@kr-kralovehradecky.cz , 736 521 855.

Požadavky předávejte ve vyplněné tabulce, kterou si mohou zaměstnavatelé stáhnout zde.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace