3. 1. 2021

Změny ve výuce vynucené nařízením vlády od 4. ledna pokračují.

Vážení rodiče, žákyně a žáci,

po vánočním volnu se budeme opět vracet do školy. Naše přání úspěšného a mnohem lepšího roku 2021 nyní doprovodím informacemi o režimu od 4. ledna. Omlouvám se, že Vám zprávu zasílám na poslední chvíli, neboť jsme od posledních pokynů ministerstva školství nevěděli, jak se bude situace vyvíjet a jaké nezbytné kroky budeme muset učinit.

Výuka

Dle nařízení vlády se do školy na prezenční výuku vrací žákyně a žáci 1. a 2. ročníků. Což znamená, že ostatní ročníky se budou nadále vzdělávat distančně. Jakmile to epidemiologické podmínky umožní, rádi Vás budeme informovat o návratu žákyň a žáků do školy na prezenční výuku. Nezapomínejme však na to, že stále probíhající výuka je povinná, že stále platí pravidla pro hodnocení a je nezbytné omlouvat nepřítomnost žákyň a žáků na výuce.

Rozvrh hodin

Sledujte aktuální rozvržení výuky v systému Bakaláři velmi pečlivě, neboť může docházet ke změnám v suplování. Vyučující na distanční výuce budou i nadále připravovat vyučovací hodiny v prostředí Google Classroom a Google Meet. K dosavadnímu systému budeme přidávat hodiny on-line, aby žákyně a žáci měli více možností pochopit látku přímo od svých vyučujících. Dále budeme on-line hodiny využívat na větší půlení tříd a pomoci těm žákyním a žákům, kteří potřebují více opakovat a procvičovat. Počet hodin samostudia se bude snižovat.

Školní družina

Provoz je zajištěn pro 1. a 2. ročníky, což se týká i ranní družiny. Odpolední družina už není omezena.

Školní stravování

Do jídelny budou docházet na obědy děti dle nastaveného hygienického režimu. Všichni mají obědy přihlášené, a jestliže nebudou žákyně a žáci do školy docházet, je třeba objednávku obědů odhlásit v elektronickém systému iCanteen nebo na záznamníku školní jídelny (telefon 499 811 196). 1. a 2. ročníky budou na obědy docházet dle rozvrhu hodin, ostatní ročníky na distanční výuce od 14 hod.

Nezbytná péče

Stejně jako v předchozím období jsme i nyní školou, která poskytuje nezbytnou péči pro šesti až desetileté děti určených profesí dle nařízení vlády a rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje. Proces přihlašování na tuto nezbytnou péči naleznete na našich stránkách zde.

Hygienická opatření

Chtěl bych Vás ujistit, že vnímáme stávající epidemiologickou situaci velmi vážně. Pracujeme na tom, aby režim ve škole byl i nadále pro všechny bezpečný. Přes všechna dodržovaná opatření nemůžeme ale zaručit, že nedojde v prostředí školy k nežádoucímu onemocnění. Usilujeme o to, aby reakce na takovou situaci byla  rychlá a účinná. Postupy konzultujeme s dotčenými orgány, takže věřím, že ošklivou nemoc co nejdříve porazíme.

Třídní učitelé

Jsem velmi rád, že zákonní zástupci povětšinou skvěle spolupracují s vyučujícími a podporují vzdělávání svých dětí, ať probíhá on-line nebo jinou formou. Je důležité, aby vztah ke škole a učení byl pozitivně posilován ze strany rodiny. Každý den strávený ve škole a při učení je pro zdravý tělesný, duševní nebo sociální vývoj žáků důležitý. S případnými dalšími dotazy se obracejte na své třídní učitele, kteří Vám rádi poskytnou odpovědi.

S pozdravem

Mgr. Petr Horčička
ředitel školy
+420 499 829 684
www.zskomtu.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace