6.A-turistický seznamovací kurz v Havlovicích

Třída 6. A se 24. září vypravila na seznamovací turistický kurz, který byl nejen sportovně zaměřen, ale chtěli jsme se také něco nového naučit a pořádně si v nové třídě zvyknout. Přes výrazné zhoršení počasí jsme dokázali v pondělí zdolat 17 kilometrovou trasu z České Skalice do Havlovic. Prošli jsme se krásným Babiččiným údolím, viděli Rýzmburk i rozhlednu Žernov, a řekli si zajímavosti k významným místům. Večer jsme se ubytovali ve sportovním areálu v Havlovicích. A hned ráno jsme si jej vyzkoušeli. Někteří hráli turnaj v tenise, většina však zamířila na minigolf. Před obědem v místní školní jídelně jsme se ještě stihli všichni vyblbnout na obří trampolíně. Odpoledne bylo badatelské - čekala náš exkurze do havlovické pily, hydroelektrárny a rybárny. Na zpáteční cestě do obce jsme se vyřádili v lese při bojové hře, v níž jsme si v týmech dobývali naše totemy. A protože jsme večer ještě neměli dost, dali jsme si fotbálek v tělocvičně naší ubytovny. Děvčata zatím chlapcům připravila soutěž s morseovkou. Díky některým báječným rodičům jsme si večer rozdali krásné diplomy a ceny za naše sportovní úspěchy. Na středu jsme si domluvili úžasného pana kastelána na hradě Vízmburk, který nás nejen provedl troskami hradu, ale též na nás vyzkoušel právo útrpné, což byla velká legrace. Na oběd jsme se pozvali k Čepelkovým do hospody Amerika, kde na náš čekaly výborné boloňské špagety. Za odpoledního sluníčka jsme se pak rozloučili se sportovním areálem fotbalem, koloběžkami a opět trampolínou. Po večeři nám pan kastelán otevřel v místní škole hezké muzeum s vykopávkami z Vízmburku. Potom jsme se teple oblékli a vyrazili na noční hru při svíčkách. Potmě jsme kurz zhodnotili. Moc se nám v Havlovicích líbilo a hlavně jsme zjistili, že jsme dobrá parta. Doufejme, že všechny ostatní kurzy, které na nás v budoucích čtyřech letech čekají, budou takhle fajn.

Monika Krejčí