Turistický kurz 6. C a 6. D aneb Spinner Crew na Písku

12. června se třídy 6. C a 6. D pod vedením trojice magistrů vydaly autem, vlakem či nožmo směr Písek u Sobotky, kde jim zahrada malebného bývalého hostince měla poskytovat na 5 dní azyl. Účastníci kurzu ihned po příjezdu nelenili a jali se stavět své více či méně skrovné stanové příbytky, vybalovat půlku svých pokojíčků a shánět dřevo pod večeři (jelikož se vařilo na ohni). Následně se celá skupina přesunula směr rybník Nebákov, kde si mohl nejeden nadšenec svlažit své uřícené tělo. Večer byl pak ve znamení přípravy večeře, první lekce umývání nádobí za co nejmenšího plýtvání vody a pokusu usnout při houkání divé zvěře či svých spoluležících.

Druhý den ráno po energické rozcvičce nejvysportovanějšího instruktora kurzu (=p. uč. Šlofar) a asi dvou hodinách příprav, snídaně a balení se výprava odebrala směr Trosky. Kurzisté si tak při 16tikilometrové trase s výškovým profilem trasy 465 metrů mohli ověřit svou zdatnost, vytrvalost a sílu. Jistou naději poskytl našim turistům zejména stánek pod Troskami, kde se téměř všichni vybavili po zbytek kurzu nezbytnou pomůckou - Fidget Spinnerem. Po úspěšném návratu se skupina pustila do zakládání ohně, přípravy špaget, mytí nádobí a jiných her. Následně s již menšími peripetiemi jako předchozí den všichni spokojeně usnuli.

Třetí den započal antiMcDonaldovou rozcvičkou s milovnicí papírů (p. uč. Černá). Přibližně po stejně dlouhosáhlé přípravě se naši turisté vydali přes pole, louky a lány směr zámek Humprecht, kde si mohli zvídaví jedinci osvojit řadu historických informací nebo si jen zahlučet v krásném akustickém sále. Následoval přesun na náměstí Sobotky, osvěžení zmrzlinou či kašnou a nákup nezbytných tábornických surovin jako jsou špekáčky či cornflakesy. Po návratu se opět nelenilo, jelikož následoval závod o čtyřech dispiclínách neboli kvadratlon, skládající se z běhu, střelby ze vzduchovky, hodu petanquovou koulí a testu nezbytných vědomostí. Po delikátní večeři a s přibývající noční temnotou se parta neohrožených vydala na přespání pod širákem asi kilometr od tábořiště.

Čtvrtý den se po již tradičních ranních radovánkách vypravila kurzovní skupina na hrad Kost, který pro potěchu mnohých nestojí na kopci, nýbrž v údolí. Ještě před prohlídkou občerstvila účastníky vůdkyně kurzu a garantka plných žaludků (=p. uč. Fišerová) nanuky. Po téměř hodinové přednášce historických informací se pokračovalo směr údolí Plakánek, kde si mohli odvážlivci skočit do rybníčku Obora. Následovala návštěva filmové vísky Vesec u Sobotky a přes hromadný nálet do libošovické sámošky se všichni v pořádku navrátili zpět do tábořiště. Den byl zakončen improvizovaným letním kinem, kde se kurzisté mohli podívat (a někteří i u něj usnout) na film Jak dostat tatínka do polepšovny, který se natáčel právě ve Vesci u Sobotky.

Páteční den byl ve znamení poslední rozcvičky, poslední snídaně, posledního mytí a především balení, úklidu, loučení a vítání s rodiči, kteří se snad příliš nezalekli špinavého a zapáchajícího zjevu dětí, protože to přeci k turistice a táborničení patří!

SHRNUTÍ KURZU
Počet účastníků: 27
Počet instuktorů: 3
Počet nachozených kilometrů: cca 60 km
Počasí: až na čtvrteční noc slunečné
Zranění: 2 přisátá klíšťata
Ztráty: Matyáš Rozínek hlásil ztracenou gumičku od karimatky
Zisky: Mravenci v batožinách

Klára Sirková