Akce Tank - seznamujeme se s vojenskou technikou

Dětem se dnes naskytl vyjímečný zážitek, neboť do školy dorazilo obrněné vozidlo OT 64. V jeho prostředí se děti seznámily
s vybavením a uspořádáním vojenské techniky. Akce byla určena nejen zájemcům o vojenskou historii, také všem klukům
jakéhokoli věku. Z fotografií je však dobře patrné, že výborně se bavily i dívky a slečny. Nenásilnou formou se děti mohly
zblízka a podrobně dotknout vzpomínek svých rodičů, pochopit význam armády a uvědomit si, jak důležité je správné
chování při neočekávaných, např. živelních událostech. 

Petr Horčička