Comenius - setkání v Trutnově

Během setkání skupiny cca 60ti žáků a učitelů z Německa, Španělska, Litvy, Řecka a České republiky bylo uskutečněno mnoho aktivit vědeckého zaměření, ale i čistě pohybových a zábavných. Žáci tak měli jedinečnou možnost použít v praxi vědomosti a dovednosti získané při výuce jazyků a přírodních věd. Komunikace v angličtině výrazně napomohla k utužení vztahů a získání dalších kamarádů. Další setkání proběhne na konci června v Řecku.

FISA