Den jazyků

Ve čtvrtek a v pátek po podzimních prázdninách se konal projekt pro žáky druhého stupně Nejde jen o jazyk, ale především o komunikaci. Žáci byli rozděleni do menších skupinek, ve kterých absolvovali některé z 20 dílen zaměřených na různé formy komunikace: Neverbální komunikace, Signalizace rozhodčích, Řekni to hudbou, Komunikace na dálku, Znaková řeč, Podvodní komunikace, Komunikace zvířat, Scénický tanec, Morseova abeceda, Pantomima, Komunikace s učitelem apod. Někteří žáci se zúčastnili dílen Televize a Noviny, ve kterých (mimo jiné) zmapovali celý průběh projektových dnů. Jejich práce si můžete prohlédnout zde:

TV 6   TV 7   TV 8   TV 9

Noviny KIČ    Noviny Heřmánek

Z ohlasů většiny žáků vyplývá, že si Den jazyků užili. V závěrečných dotaznících mnozí psali, že je škoda, že se nemohli zúčastnit více dílen. Je jasné, že každému se líbilo (ve slově líbilo jsou obě i měkká ;o) něco jiného, a to je dobře. 

Moc děkujeme všem, kteří nám své názory na letošní a nápady na příští Den jazyků napsali či jinak sdělili, protože i to je způsob komunikace. A o tu šlo v našich projektových dnech především. 

Výběr z názorů a postřehů

Kateřina Klimešová