Den jazyků 2015

Evropský den jazyků jsme slavili v lavicích. Alespoň my, učitelé cizích jazyků ;o) Anglický, německý i ruský jazyk totiž v úterý a ve středu vyučovali žáci 4. až 9. tříd. Hráli jsme hry, poslouchali písničky, tancovali, ale také se učili novou látku, procvičovali již probrané a psali testy. Třeťáčci dokonce nacvičili v angličtině celou pohádku pro menší děti. Zde jsou ukázky z některých hodin.  

Videa:

Angličtina ve třetí třídě

Сколько тебe лет?

What´s the date today?

Němčináři se učí rusky

Ella and Julie are teaching

Honza explaining what to do

Oliver is explaining a game

Sometimes we just use textbooks

3.A hraje v angličtině mladším dětem

 

Kateřina Klimešová