Den jazyků 2017

V rámci celoevropské akce Den jazyků se dne 29. září 2017 v naší škole uskutečnil projekt Veletrh jazyků. Projektu se zúčastnili žáci druhého stupně, kteří si týden před tím vylosovali „svůj nový jazyk" a v daný den pracovali ve skupinách pod vedením jednotlivých vyučujících.
Jejich úkolem bylo vhodnou formou představit „svůj" jazyk a zemi ostatním. Žáci mohli využívat internet, knihovnu, osobní zkušenosti, zkušenosti učitelů a vlastní materiály, donesené z domova. 

Na závěr dopoledního bloku proběhla společná prezentace. Jednotlivé skupiny jazyků vytvořily ve třídách i na chodbách stánky s různými zajímavostmi, mapami, fotkami, slovníky. Nechyběly ani scénky v daném jazyce, průvodcovské služby, fotoateliér či velmi populární stánky s občerstvením.

Během prezentací měli žáci za úkol vyplňovat znalostní kvíz vytvořený z otázek jednotlivých zemí a po skončení Dne jazyků vyplnili někteří ještě evaluační dotazník, týkající se průběhu dne, příprav, spolupráce a jiných forem práce apod. Výsledky dotazníků zpracovali žáci do grafů. Evaluační dotazník

foto: Kateřina Svobodová a Sabina Semeráková

video NÁŘEČÍ 1

video NÁŘEČÍ 2

video NÁŘEČÍ 3

fotky z fotokoutku

Kateřina Klimešová