Deváťáci vyrazili na Stachelberg!

V tyto poslední školní dny jsme symbolicky zakončili čtyřletou výuku dějepisu exkurzí na pevnost Stachelberg. Žáci 9.A, 9.C ve čtvrtek a 9.B v pátek měli možnost prohlédnout si největší pevnost ČR z druhé světové války, 500 m jejích podzemních chodeb, kasárna pro vojáky, muniční sklady a další technické místnosti. Paní průvodkyně nás zaujala poutavým výkladem a také tím, že nám otevřela blízký řopík.

Monika Krejčí