Exkurze do IQLANDIE

V pátek 4. 5. 2018 se žáci 7. a 8. ročníků vydali na exkurzi do IQLandie Liberec. Od 10 hodin jsme měli domluvenou science show na téma Vzduch. Celou hodinu jsme sledovali více či méně nebezpečné pokusy se vzduchem, kyslíkem i tekutým dusíkem a prohloubili jsme si tím své znalosti z fyziky, chemie i biologie. Další téměř 3 hodiny jsme se bavili prohlídkou rozsáhlých prostor IQ Landie. Hráli jsme si s vodou, zvedali se na kladkách, dokonce jsme si i mohli vyzkoušet moderovat počasí, někdo se i „projel po Marsu". Trochu při tom někteří zapomněli na zadaný pracovní list.
Ale hlavně, že jsme si mohli vše vyzkoušet a užít.

Eva Rusová