Jarní odpoledne

Jarní odpoledne, určené hlavně žákům 1. stupně a jejich rodičům, letos připravily dívky z 9.A, B a C.  Všichni vyráběli, roztáčeli káču, skákali panáka nebo přes gumu. Pro děti byly dětské hry novinkou, pro rodiče a prarodiče  vzpomínkou na dětství. Program zakončilo vystoupení školního pěveckého sboru s pásmem lidových písní, kterému posluchači nadšeně tleskali.  

                                                                                                                                       Mgr. E. Mičolová