Jarní sběr papíru a elektroodpadu

Přinášíme výsledky tradičního sběru papíru a elektroodpadu. 

Absolutním vítězem školy se stala třída 2.C,  na druhém místě se umístila třída 3.A a na třetím místě 4.C. V těchto třídách se do akce zapojilo nejvíce žáků ze všech. Gratulujeme!!!!!

Speciální poděkování za pomoc při sběru patří ještě třídě 6.A.

Celkově se nám tedy podařilo sebrat  14 tun papíru a přes tunu elektroodpadu. Získaný finanční výtěžek bude použit na modernizaci a vybavení školní dílny. Děkujeme tímto všem dětem a rodičům za jejich snahu a nadšení pro dobrou věc.

Martin Fiala