Každá koruna pomáhá 2017

Ve spolupráci s Oblastní charitou Trutnov prošli třídami naší školy v pátek 6. ledna 2017 Tři králové. Do zapečetěné pokladničky vystavené ve vestibulu školy bylo možné přispívat do pátku 13. ledna 2017. 

Výtěžek sbírky je určený na nákup vícemístného automobilu s plošinou, který bude sloužit k přepravě dětí s hendikepem do speciálních základních škol. Dále bude výtěžek použit na podporu dobrovolnických aktivit a realizaci dvou dobrovolnických programů: program Michaela pomáhá hendikepovaným, sociálně slabým a seniorům, program Štěpán pomáhá dětem, mládeži a rodinám v jejich volném čase. Malá část výtěžku je určena také na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při humanitárních katastrofách.

Všem, kteří se do Tříkrálové sbírky jakýmkoliv způsobem zapojili a přispěli, patří velký dík a uznání.

V roce 2017 jsme přispěli částkou 6 946,- Kč, což je o 207,- Kč více než v roce 2016. DĚKUJEME!

JaFi