Novinky na začátku školního roku

Nová školní dodávka
Díky podpoře zřizovatele školy, Města Trutnov, byla pořízena nová, větší a bezpečnější dodávka. Bude sloužit pro pokrytí potřeb školy při závozu materiálu a potřeb, ale především při obsluze sportovních a turistických kurzů. Komfortní vybavení dodávky je doplněno i mnoha bezpečnostními prvky a opravdu výstavními rozměry. Těšíme se, že nám dodávka bude dlouho a dobře sloužit.

Úprava keramické dílny a dílny pro pracovní činnosti
Za účelem rozšíření současné keramické dílny a modernizace prostor dílen pro pracovní činnosti bylo během prázdnin přikročeno k jejich rekonstrukci. Díky níž bylo mimo jiné možno navýšit kapacitu učebny na 28 pracovních míst. Myslíme si, že se vše povedlo k obecné spokojenosti.

Údržba a opravy na hlavní budově
Hlavní vstup do školy byl vybaven novou rohoží. Dále proběhly opravy lavic a školního vybavení a mnohé další větší i menší opravy, které odstranily závady a opotřebení vzniklé každodenním využíváním. Pozornost byla věnována také zařízením, která vyžadují potřebný periodický servis.

 

Počítačová učebna 2
Přemístěna a kapacitně zvětšena byla i druhá počítačová učebna. Z původních 12 stanic na 24 žákovských stanic.

Petr Horčička