Olympiáda v Senici 2017

Už v březnu nás oslovila mluvčí Města Trutnov s dotazem, jestli se chceme zúčastnit sportovně-družební akce na Slovensku. Jednalo se o školskou olympiádu, které se kromě malých Trutnovaček a Trutnovanů účastnili sportovci z polského Tusku, moravských Velkých Pavlovic a místní Senice.

Na dobrodružnou výpravu jsme se vydali 20. června dopoledne, dorazili jsme tam odpoledne. Jaké bylo však naše zklamání, když na nás zívala jen vypuštěná přehrada. Na druhou stranu - počasí bylo vskutku pohádkové a letní. Proto jsme nemeškali, začali prozkoumávat okolí a seznamovat se s taji místní domorodštiny. Pro malé Čechy je totiž slovenština už hodně exotickým jazykem, na který reagovali opravdu bouřlivě. "Něch sa páči." nebo "Jakpak tady šprechtíte." se staly legendárními výroky. Večer proběhl ve znamení volné sportovní přípravy a organizovaného sbližování s novými slovenskými přáteli za zvuku kytar, praskání ohně a opékání uzenin. Večerka byla vytyčena na brzkou hodinu, aby byl nástup sportovců na slavnostní zahájení a reprezentaci co nejlepší.

Druhý den pobytu nás autobusy dovezly na zimní stadion, kde se odehrál začátek se stopami v antickém duchu. Nám však adrenalin kolotal v žilách, a proto se po zapálení ohně olympijského rozhořel i oheň odhodlání v našich srdcích. Naším úkolem byla co nejlepší reprezentace, kterou přijel do místa senické olympiády podpořit z dalekého Trutnova i pan místostarosta Tomáš Hendrych (bývalý zanícený učitel tělesné výchovy). Sluší se připomenout, že po celou dobu olympijských klání nás provázela i tisková mluvčí paní Michaela Dědková, která přenášela reportáže na městský FB profil. Úspěchy na sportovištích se dostavovaly v různé míře - vyhráli jsme florbal chlapců, plaveckou štafetu dívek a smíšenou plaveckou štafetu. Velmi pěkná druhá místa jsme vybojovali ve florbalu dívek, futsalu chlapců a v atletickém trojboji. Na třetím místě jsme se umístili ve volejbalu dívek. Při celkovém součtu se město Trutnov umístilo na krásném druhém místě, takže putovní pohár zůstal pořádající Senici. To si však do příště líbit nenecháme.

Poslední den jsme se jen probudili po velmi krátké noci, pobalili saky paky a vyrazili vstříc svým domovům. Atmosféra v autobusu byla ospalá, neboť počasí a předcházející výkony se na tělech našich sportsmanů podepsaly. Jsme však rádi, že jsme s podporou Města Trutnov mohli olympiády zúčastnit a rádi se do dalších sportovních soubojů a přátelských setkání zapojíme.

Petr Horčička