Přeměna školy o prázdninách.

Během hlavních prázdnin se nám ve škole podařilo zmodernizovat cvičnou kuchyňku a družinovou hernu. Do kuchyňky byly pořízeny nové elektrospotřebiče. Do družinové herny byl pořízen nový nábytek a videotelefon. Ten byl zapojen i do kanceláře a do dvou nových heren, které byly zřízeny kvůli rozšížení kapacity družiny, a to z původních 5 oddělení (150 dětí) na 7 oddělení (210 dětí).