Přijeli k nám rytíři

 Přijeli k nám rytíři.

V pondělí 2. dubna k nám zavítali rytíři ze skupiny historického šermu Pernštejni. Potěšili svým vystoupením žáky 4., 5., 6. a 7. tříd naší školy. Tématem letošního programu byl život rytířů za vlády Lucemburků. Nenásilnou formou nám byly představeny 4 historické postavy: Jan Lucemburský, Karel IV., Václav IV. a Zikmund Lucemburský. Herci zdramatizovali bitvu u Kresčaku a humornou scénku s českým lapkou. Václava IV., kterého ranila mrtvice po zprávě o pražské defenestraci, ukázali jako velkého „fintila". Žáci si mohli vyzkoušet zbroj rytíře, někteří dokonce bojovali v turnaji. Opravdický rytířský souboj celé vystoupení zakončil. Představení svou atraktivitou nadchlo malé i větší diváky, navíc utužilo v žácích znalosti, které získali během výuky vlastivědy a dějepisu.                  

Monika Krejčí