Projektový den k výročí vzniku ČSR - dílny 2. stupně

Ke stému výročí založení Československa jsme si pro žáky 2. stupně připravili projektový den. Ten se konal 25. října a žáci celé dopoledne měli možnost tvořit cokoliv, co se týkalo první republiky. Namátkou vybírám některá témata - módní přehlídka z 20. let 20. století, vaření jídel tehdejší doby, tvoření medailonků prvorepublikových politiků, vědců či umělců, výroba starých bankovek. Divadelníci oprášili Osvobozené divadlo, v knihovně se četly úryvky z děl prvorepublikových autorů. Technicky nadaní naprogramovali ozobota, který zdolal na mapě cestu našich legionářů. Přes nepřízeň počasí se dvě dílny uskutečnily na školní zahradě - tramping a skauting. A ti co nechtěli být ve škole vůbec, vyrazili za poznáním do trutnovského muzea, tkalcovského muzea ve Voletinách či dokonce na výstavu starých aut. Fyzicky nadaní secvičili ukázku sokolského sletu. Národnostní menšiny zpracovávala skupina interaktivní formou na horolezecké stěně, jiní vyráběli modely staveb Josefa Gočára. A tak si na fotografiích můžete prohlédnout, jak nám to tvoření šlo.

Monika Krejčí