Schůzka rodičů žáků devátých a pátých ročníků.

V úterý  16. 2. 2015 se v 15:30 koná ve školní jídelně schůzka rodičů žáků 5. a 9. tříd. Zde jim budou podány informace o přijímacím řízeni a předány přihlášky a zápisové lístky.


Laděna Špůrová

výchovný poradce

FISA