Sim-Sala-Bim

Terka s Amálkou sledovaly rodiče a děti z 5.B:

Nejprve jsme se vypravily před školu, kde v 15:20 začalo představení SIM-SALA-BIM. Děti nastoupily na podium v zajímavém oblečení, vyzdobeném barevnými stuhami. Nedočkaví diváci je udiveně pozorovali. Po skvělé úvodní písni diváci začali s nadšením tleskat a děti pro obveselení diváků vyfoukly do publika nával bublin. Druhou píseň děti dokonce tancovaly a diváci se s úsměvem dívali a postupně jich přibývalo, někteří i tancovali. Všichni čekali, že už bude konec, avšak byli na omylu, neboť přišla ještě jedna úžasná píseň, která překonala obě předchozí. Nejlepší ale byla poslední píseň SIM-SALA-BIM. O tom, že se vystoupení povedlo, svědčí i to, že se na něj přišel podívat i bývalý ředitel naší školy pan Roman Hásek.

Tereza Bradnová