Školou chodí Mikuláš...

... Školou chodí Mikuláš…a neztratil ani sukni ani plášť,  jen a pouze našel! Jiskřičky v očích dětí, tváře plné  očekávání  z tajemna čertů a andělů, slyšel spoustu písní rozechvělých hlásků a rozdal mnoho dobrot…navštívil nás všechny. Popřál nám, ať se máme hezky, a že za rok přijde zas, o tom ať nepochybuje žádný z nás…                                               Kateřina Rozová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Kateřina Klimešová