Slavnostní program k projektovému dni

Projektový den jsme zakončili slavnostním programem ve sportovní hale naší školy. Shromáždili se zde všichni žáci druhého stupně, kteří se předtím čtyři hodiny ve svých dílnách věnovali tematice první republiky. Na úvod zazněla píseň Ach synku, synku, během níž jsme na velkém plátně promítaly fotky ze sázení lípy. Původně jsme u toho všichni chtěli být, ale počasí nám nepřálo. Poté nám 30 žáků svým cvičením připomenulo všesokolský slet. Krásnou choreografii dokázali nacvičit pod přísným dohledem p. uč. Šretra a p. uč. Juhászové za jedno dopoledne. Následoval úžasný duet Adélky Wenkové a Klárky Doležalové. Dívky zcela bez trémy zazpívaly swingovou píseň Byla jedna holčička. Vrcholem programu byla módní přehlídka, kterou připravila se svou 9. C paní učitelka Růžičková. Během dvou písní Ondřeje Havelky se představilo 12 žáků této třídy v dobovém oblečení. Každý kostým doprovodila Adéla Valterová podrobným popisem. Na závěr programu zazněl proslov pana ředitele Horčičky a státní hymna. Velký dík za ozvučení akce patří panu učiteli Suchánkovi.

Monika Krejčí