Úspěšná "Škola nanečisto"

Ve středu 6. června 2012 proběhla již tradiční akce určená našim budoucím prvňáčkům a jejich rodičům s názvem „Škola nanečisto“.

Malí žáčci zasedli poprvé sami do lavic a zkusili si, jaké to je být prvňáčkem, jak vypadá vlastně jejich paní učitelka a které děti budou chodit do třídy s nimi.  Rodiče si vyslechli ty
nejdůležitější organizační informace.

Děkujeme všem zúčastněným za velkou účast a bezproblémový průběh.

Na 3. září 2012 se budeme těšit!

Martin Fiala