Uvítání nového školního roku

Třetího září, za zvuku fanfár, pan ředitel doslova „otevřel“ dveře do školy, aby tak opět přivítal všechny naše žáky do dalšího školního roku.  Tento výjimečný den však patřil především budoucím prvňáčkům a jejich rodičům, na které se škola a učitelé těšili nejvíce.

 

Martin Fiala