Velká cena Krajského šachového svazu v Hradci Králové

6.Velká cena Krajského šachového svazu v Hradci Králové dne 16.4.2016

 

Mladí šachisté z šachového kroužku při ZŠ Komenského se dne 16. 4. 2016 zúčastnili v Hradci Králové turnaje mládeže, tzv. 6. Velké ceny Královéhradeckého šachového svazu.

 

 Turnaj byl rozdělen do 4 věkových kategorií:

I. chlapci a dívky narození 1. 1. 2000 a později (za ZŠ Komenského reprezentoval Jan Bernhard)

II. chlapci a dívky narození 1. 1. 2003 a později (za ZŠ Komenského se zúčastnili Matyáš Rozínek, Karel Měřínský, Jaroslav Semerák)

III. chlapci a dívky narození 1. 1. 2006 a později (ZŠ Komenského zastupovali Lukáš Wenke, Vítězslav Krejčí, Matěj Bánský)

IV. chlapci a dívky narození 1. 1.2008 a později (ZŠ Komenského zde neměla žádného zástupce)

 

Vzhledem k tomu, že mladí šachisté z řad žáků ZŠ Komenského Trutnov se zúčastnili takového turnaje poprvé, nebylo jejich prvořadým cílem umístit se na čelných pozicích, ale posbírat cenné zkušenosti, a také zjistit, jaké jsou jejich silné stránky a naopak na čem je ještě potřeba zapracovat. Kluci se v silné konkurenci neztratili, bojovali příkladně až do posledního zápasu. Prokázali, že mají všichni potenciál ke zlepšení. Proto pevně doufám, že se budou chtít této krásné hře, které se ne nadarmo říká královská, věnovat i nadále, neboť jsou teprve na začátku cesty, na níž se můžou naučit i mnoho dovedností využitelných v praktickém životě: vytrvalosti, trpělivosti, logickému a strategickému myšlení, prostorové představivosti, procvičování paměti, zvládání emocí apod.

 

Jiří Wenke

 

Miroslava Wenková