Výstava k 100. výročí vzniku ČSR

U příležitosti 100. výročí vzniku ČSR jsme na naší škole uspořádali kromě vysazování lípy a projektového dne také sbírku prvorepublikových předmětů. Zapojili se učitelé, ale i žáci naší školy. Předměty jsme pak vystavily v 1. patře ve volné učebně. Jednotlivé třídy se v průběhu týdne na výstavu přišly se svým třídním podívat. Žáci měli možnost si prohlédnout prvorepublikové oblečení, náčiní z kuchyně, lyže, zbraně z první světové války, cechovní odznaky, mince, noviny, staré fotky a dokumenty (např. domovské listy, vysvědčení). Akce se všem velmi líbila, hlavně proto, že si jednotlivé předměty mohli osahat. A ačkoliv byla výstava takto interaktivní, nic se nám neztratilo ani neponičilo. Všem vystavovatelům patří velký dík za zapůjčení věcí.

 

Monika Krejčí