Výstava v Tescu

Žáci prvního i druhého stupně se i letos mohou pochlubit zajímavými výtvarnými pracemi. Na výstavě obrázků jsou zastoupeny rozličné techniky: malba temperou a akvarelovými barvami, lavírovaná malba, kolorovaná kresba, kresba tužkou a uhlem, suchý pastel, koláž, malba na sklo, odlévání ze sádry a papíroryt. Ve vitrínách jsou umístěné keramické výtvory, které vznikaly při hodinách výtvarné výchovy a na keramickém kroužku. Novinkou pro letošní rok jsou hliněná díla z kurzu pro pedagogy (začátečníky). Na výtvorech je vidět, jak si děti i dospělí osvojili keramické techniky: modelování, plátování, zdobení oxidy a glazurování. Přijďte se podívat.

Jana Jirásková, Mirka Augustová a Iva Sixtová

Mirka Augustová