Výstava výtvarných prací v Tescu

Už se stává tradicí, že naše škola vystavuje v obchodním centru Tesco zdařilá výtvarná díla talentovaných žáků. Letos jsme vybrali práce nejen z druhého stupně, ale i z prvního. Druhý stupeň reprezentuje hlavně žákyně 9.B, velmi nadaná Sofie Fenyková, svým souborem pěti portrétů a jedním zátiším. Dále jsme napříč ročníky druhého stupně (7.B, 7.C, 8.A, 9.A, 9.B, 9.C) malovali akrylovými barvami na dřevěné desky na motivy ruského umělce Vasilije Kandinského, zakladatele abstraktního umění. Výsledkem je překrásná barevná kompozice abstraktních a geometrických krajin. V neposlední řadě má druhý stupeň zastoupení v žácích z 6.A a 6.B, kteří pracovali na prostorových divadelních scénách, k nimž si napsali vlastní vypravování. Scénografické zpracování příběhů najdete ve vitrínách. Tam jsou také umístěné keramické práce, které jsou výsledkem tvoření na keramickém kroužku či v hodinách výtvarné výchovy. Na výtvorech je vidět, jak si děti osvojily keramické techniky: modelování, práci s plátem, zdobení oxidy a glazurami. Za povšimnutí stojí model draka Daniely Janské z 8.B a keramika s motivy brouků Elen Horákové z 5.C. Pod rukama žáků prvního stupně vznikly překrásné sovičky a jiná umělecká díla. Obrazy dětí z nižších ročníků jsou též vystaveny na panelech. Můžete zde vidět práce rozličných výtvarných témat a námětů vytvořené různými výtvarnými technikami.

Mgr. Vilma Kulhánková, Mgr. Mirka Augustová, Mgr. Jana Jirásková, Mgr. Natálie Štenclová

Mirka Augustová