Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče a děti,

děkujeme všem, kteří přišli k zápisu na Základní škole, Trutnov, Komenského 399. Doufáme, že máte z průběhu zápisu stejnou radost jako my. 

Nejpozději do 30 dnů od data konání zápisu (tedy do 22. února 2016) zveřejníme výsledky. Očekávejte na tomto místě seznam s evidenčními čísly žadatelů o zápis. Stejný seznam bude umístěn i na informativní nástěnce před školou.

Od března 2016 spouštíme školní přípravku, na které se budoucí prvňáčci mohou seznámit se školou a se svými budoucími spolužáky.

Mgr. Petr Horčička, ředitel školy

 

Petr Horčička