ZOO Wroclav

Přírodopis v praxi

10. prosince se žáci tříd 7.B a 7.C v rámci přírodopisu vydali do ZOO ve Wroclavi. Hlavním bodem návštěvy byla expozice Afrikária, kde si žáci mohli prohlédnout rozmanitou faunu i floru pocházející z této oblasti. Výstupem z této exkurze byla tvorba prezentací na hodinu přírodopisu, ve které využívali fotky pořízené toho dne. Zvířatům se však ne vždy chce pózovat, proto získat dobré snímky byl někdy obtížný úkol. 

Po návštěvě ZOO jsme přejeli do centra Wroclavi, odkud jsme příjemnou procházkou došli až na hlavní náměstí - Rynek we Wroclawiu. Na náměstí zrovna probíhaly vánoční trhy, kde si děti nakoupily suvenýry, pochutnaly si na různých laskominách a mohly tak naplno užívat vánoční atmosféru. 

Sára