Exkurze SOU Volanovská

 V listopadu navštívili někteří deváťáci SOU Volanovská Trutnov. Prezentovaly se „gastro" učební obory a technické učební obory. Nejprve jsme se něco dozvěděli obecně o škole a oborech, které škola vyučuje. A po tomto stručném úvodu nás čekala ukázka jednotlivých dílen praktického výcviku a také naše „práce" v nich. V pekárně jsme si vyzkoušeli upéct makovku, v cukrárně jsme zkoušeli vyrábět, plnit a polévat žloutkové věnečky. Na návštěvě u instalatérů jsme zkusili svářet plastové potrubí a zjistili jsme, že svářečka plastů opravdu pálí, u zedníků jsme sledovali, jak se staví obvodové zdi a komín, u truhlářů jsme si vyrobili krabičku a u tesařů jsme se dívali na otesávání trámů.
Setkali jsme se také s bývalými žáky naší školy, probrali s nimi, jak to na učilišti chodí a možná za rok už někteří z nás budou předvádět „své" řemeslo letošním osmákům.

Eva Mičolová