Předvánoční výlet do Lince

28. 11. 2014 v časných ranních hodinách (ve 3.00) jsme vyrazili na poznávací adventní zájezd. V Linci jsme si prošli centrum města a nejvýznamnější ulici (Landstraße - Zemská třída) s množstvím historických budov a památek, prohlídku jsme zakončili na největším náměstí „Hauptplatz", jehož dominantou je sloup Nejsvětější trojice, nás ale nejvíce zaujaly pravidelně probíhající adventní trhy s kouzelnou vánoční atmosférou.

Po obědě jsme pokračovali do Steyru - rakouského města Vánoc, betlémů a vánočních ozdob. V tomto malebném historickém městečku na soutoku řek jsme obdivovali nejen největší betlém na světě s více než 700 figurami, ale i pohyblivý betlém s 300 figurami od krkonošského mistra.

Z Christkindl - světového unikátu - vánočního poštovního úřadu jsme zaslali  "nebeské" pozdravy. Navštívili jsme Muzeum Vánoc s největší sbírkou historických vánočních ozdob na světě (i z Čech). A naše adventní putování jsme zakončili ochutnávkami dobrot (nejlepší byly pražené kaštany, obalované ořechy a klobásky) a poslechem koled na vánočních trzích.

                                                                                                                                                                    Eva Rusová

Kateřina Klimešová