Tříkrálová sbírka 2020 - Každá koruna pomáhá

Ve středu 8. ledna 2020 prošli naší školou již pošesté Tři králové, kteří ve spolupráci s Oblastní charitou Trutnov vybírali na zajištění provozu Domácí hospicové a paliativní péče, která pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům a také pečujícím rodinám. Malá část výtěžku je určena také na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při humanitárních katastrofách.
Smyslem sbírky není pouze vybírání peněz, ale i snaha o zachování toho, co se z naší společnosti pomalu začíná vytrácet, a tím je osobní kontakt.
Všem, kteří se do celostátní Tříkrálové sbírky jakýmkoliv způsobem zapojili patří velký dík a uznání.

Letos pokladnička vážila o 4 gramy méně než v roce 2019, i tak to bylo úctyhodných 3,46 kg. Vybrali jsme však výrazně více  - 5 704,- Kč. Všem, kteří přispěli, ze srdce děkujeme!

JaFi