Výcvikový tábor sportovních tříd

Letní soustředění sportovních tříd 

Sportovní třídy procházejí každý rok zatěžkávací zkouškou. Vždy v zimě a v létě je čeká sportovní kurz, kde by měly dokázat, že do sportovní třídy opravdu patří. A bylo tomu tak i letos. Očekávali jsme hned v prvních dnech pár odpadlíků, ale všichni nás mile překvapili. I když se našli někteří, co zažili pár karambolů, nebo tací, kteří museli kolo do kopců tlačit, i přesto si nikdo nestěžoval. Ještě aby ano. Jsou to přece sportovci tělem i duší. Nebo se tak alespoň tváří.

Letošní kurz probíhal stejně jako ten předešlý. První den nás čekal výšlap na Luční boudu. Okolní krajina byla nádherná, ale moc jsme se nekochali. Silně pršelo, tak jsme spíše koukali pod nohy, abychom neměli boty plné vody. Ale i tak jsme byli dost zmáčení - někdo od deště, někdo se pařil pod pláštěnkou. Našli se však i tací, kteří si vykročili s deštníkem. A možná to i vyhráli, protože se tolik nezpotili. Zpáteční cesta ale byla odměnou, nepršelo a stavili jsme se na Výrovce, kde jsme se dobře nadlábli.

Další tři dny byly už pestřejší. V úterý jsme se na kolech přesunuli na „Bišík". Nemile nás překvapil a hlavně vyčerpal první větší - no, větší, spíše největší - kopec. Ten možná dali jen páni učitelé. Když jsme odpoledne dojeli do cíle, byli jsme rádi, že vůbec jsme. Ale znáte děti, ty nepotřebují dlouho odpočívat. Dalším oříškem bylo stavění stanů. U některých to dokonce vypadalo, že snad budou spát pod širákem. Následující dva dny se ukázaly stejně náročné jako ten první - zase výlety na kole a zase kopce. Ale byla i zábava - kánoe, přecházení vody po „slek laině", lukostřelba, slaňování skal. Někteří se dokonce nedobrovolně vykoupali. Ale co, i to k výletu patří. Prostě krásně strávené tři dny v okolí Adršpašských skal.

Závěr kurzu nás čekal už doma, v Dolcích, kde jsme se zúčastnili triatlonu. Poslední den nás už ale tolik nepřišlo... Nakonec se přece jen pár odpadlíků našlo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            K. Friebelová

Věra Krátká