Výzdoba podchodu

Jistě Vám neuniklo, že jeden z temných bodů v nejbližším okolí naší školy se značně proměnil. Podchod, kterým každý den projdou do školy a ze školy desítky dětí, již nebude tmavým vlhkým tunelem. Školáci ani obyvatelé sídliště už nebudou procházet nevzhledným, odpuzujícím a nepříjemným průchodem. Díky spolupráci s vedením města Trutnov a s Technickými službami Trutnov měníme tvář podchodu a vytváříme z něj jasnější a veselejší prostor.

Během května pracovníci Technických služeb Trutnov zajistili opravy zdí, stropu a základní nátěr. Proto se mohly děti pustit do výzdoby již teď v červnu. Jednu stranu úspěšně dokončil první stupeň - velký dík patří paní učitelce Janě Jiráskové a jejím žáčkům z 3.A, paní učitelce Mirce Augustové a jejím dětem ze 4.C a paní učitelce Ivaně Sixtové a její třídě 4.B. Všichni společně vytvořili v podchodu obraz lesa, plného zvířat. Přírodní motivy se směrem ven střídají s mandalami a celou scenerii sledují dvě děti :-)

Na protější straně vznikla streetartem inspirovaná stěna druhého stupně, kde se prolínají nejrůznější barvy. Ty jsou pokryty nápisy a obrysy dětských postav v pohybu. Zapojili se žáci z 6.C, 6.B, 7.C a 6.A, jimž byla navigátorkou Tereza Bradnová. Jak vše dopadlo jste mohli vidět ve čtvrtek cestou pro vysvědčení! :-) 

Všechny fotky z průběhu zdobení v odkazu níže:

https://goo.gl/photos/PeAk6u7EnNqHonHw5

Tereza Bradnová