6.C na exkurzi v Hradci Králové

Dne 17. 12. absolvovala třída 6.C v muzeu v Hradci Králové dílnu s názvem Jak se z přírodniny dělá exponát. Nejdříve si prohlédli vystavené exponáty a vyslechli přednášku, jak se k nim muzeum dostalo. Poté si žáci mohli sami vyzkoušet, jak se z přírodniny dělá preparát, konkrétně preparovali saranče. Fixovali je s pomocí pinzety a entomologických špendlíků do polystyrenové podložky. Na závěr exkurze procvičili svá těla a taktiku přežití v laser game.

Věra Krátká