Astronomická olympiáda

Celý letošní školní rok plnil Jan Merc různé praktické úkoly, prováděl pozorování, zodpovídal teoretické otázky, které daleko přesahují obsah učiva fyziky základní i střední školy.

Postupně absolvoval školní, okresní a krajské kolo, kde se umístil na 3. místě.

Celkově se letošního ročníku Astronomické olympiády v kategorii pro 6. a 7. ročník zúčastnilo 4 146 žáků ze 217 škol. 

Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí do příštího ročníku.

 

Diplom