Beseda na téma Dravci a sovy

Beseda o dravcích a sovách

Dne 4. 10. 2016 si žáci tříd 1. A -C, 5. A, 7. A -C zpestřili výuku přírodopisu besedou na téma Dravci a sovy.

Pan Karel Nejman, zástupce společnosti OLBS (zabývá se biologickou ochranou letišť, budov a sadů), přiblížil dětem hlavní význam a náplň sokolnictví. Děti si mohly vzít dravce na ruku a dotknout se například raroha, jestřába, poštolky, orla skalního, krahujce, sokola, výra velkého, které znají pouze ze studijních materiálů.

I přes nepříznivé počasí se podařilo vidět v letu káně lesní a orla skalního.

Děti ocenily praktickou ukázku dravců a sov. Poznatky získané z této besedy mohou být pro ně inspirací pro další studium či zájmovou činnost ve volném čase.

Miroslava Wenková