Beseda o hadech

Ve čtvrtek 13. 11. se 7. ročníky zúčastnily besedy s chovatelem hadů panem Voňkou.