Beseda o hadech pro 7. ročníky

Dnes ve škole byla beseda o hadech. Pán nám ukazoval hady, na které jsme si mohli sáhnout. Moc se mi líbilo, jak nám vypravoval o Artušovi, kterého měl doma.

                                                                                                                                       Anička Huynhová, 7.C

Dnes se ve škole konala beseda o hadech. Dalo by se říci, že jsme to měli místo Mikuláše, protože k nám už nechodí:) Dostavili se sem dva milí pánové a povídali a povídali...Všechny ale nejvíce zaujali živí hadi! Po skončení začal celou třídou burácet ohromný potlesk, který si pánové (i hadi) opravdu zasloužili!

                                                                                                                                       Kristýna Choutková, 7.C

Bylo to o hadech. Ukazovali nám hadí kůži. Mluvili o potravě- co hadi žerou a jak se pozná, že má hlad. Když hýbete prstem doleva a doprava a když to ten had sleduje, má hlad. Když ne, tak hlad nemá.

                                                                                                                                        Nikolas a Tomáš, 7.D

Beseda o hadech: Dozvěděli jsme se mnoho nového o hadech. Měli jsme možnost je vidět naživo a pohladit si je. Moc se mi to líbilo a dokonce jsem se trochu přestala hadů bát.

                                                                                                                                        Bára Rytířová, 7.C