Chemický vánoční turnaj ve Dvoře Králové nad Labem

Dne 13. 12. 2016 se vybraní žáci naší školy zúčastnili jubilejního Chemického vánočního turnaje ve Dvoře Králové nad Labem. Tento turnaj připravili vyučující Střední školy informatiky a služeb. Z naší školy soutěžily dva tříčlenné týmy. První tým byl ve složení Ondřej Metlický, Michal Kalkus, Jan Šmíd, druhý tým tvořili Jan Bernhard, Veronika Rufferová a Jan Zlesák .

V první části biologické bylo cílem poznat co nejvíce druhů koření a cizokrajných semen a určit, z jakého druhu rostlin dané ovoce či semeno pochází.

Druhá část byla z oblasti organické chemie a farmacie. Prakticky si účastníci vyrobili svíčku, ozdobu a vyzkoušeli si vlastnosti polymerů.

Třetí část byla v učebně informatiky. Soutěžící vytvářeli strukturní vzorce uhlovodíků pomocí počítačového programu.

Celkově se soutěže zúčastnilo 22 týmů. Náš první tým obsadil 15. místo a druhý tým místo 13.

Děkuji všem za reprezentování školy.

Miroslava Wenková