Chemie prakticky- chemie jinak!

 Chemie prakticky - chemie jinak!

15. 11. 2012 předvedli studenti VŠCHT Praha zajímavé chemické pokusy žákům 8. a 9. tříd na téma Energie a její možné přeměny.  Všechny pokusy byly zajímavé  - příprava střelného prachu, změna hlasu za pomoci SF6, vedení elektrického proudu, ale bezkonkurenčně největší úspěch měla zmrzlina připravená pomocí kapalného dusíku.

                                                                                                                                                                                                          Eva Mičolová