Den experimentů na Komendě

Popularizace přírodních věd na ZŠ Komenského v Trutnově

    Trénink týmové spolupráce dětí a zároveň popularizace  fyziky, chemie, matematiky, biologie, informatiky a robotiky proběhla ve středu 20.února na Základní škole Komenského v Trutnově. Kantoři z druhého stupně ve spolupráci s kolegy z Technické Univerzity Liberec a učiteli ze spřátelených škol připravili pro žáky Den experimentů s celkem 21 dílnami=laboratořemi. Liberečtí kolegové v čele s Doc.Ing.Pokorným, Ph.D. přijeli předvést žákům nanotechnologie a také dva roboty ovládané počítačem  - štíra a malého androida. Se senzory Pasco dorazil Ing.Mgr.Bc.Miroslav Staněk,Ph.D..Podle ankety mezi žáky se velmi oblíbenou stala laboratoř kolegů kantorů z Dolního Bousova. Mgr.Budínová a Mgr.Sedláček si připravili kouzla s tekutým dusíkem a v jejich laborce si děti mohly mimo jiné vyrobit zmrzlinu. V dalších dílnách si 15členné skupinky dětí namixované ze šesťáků a sedmáků a dále z osmáků a deváťáků vyzkoušely pod vedením učitelů z 2.stupně Komendy výrobu termosky, na horolezecké stěně probíhalo praktické použití kladky, dále se žáci  pokoušeli v chemické laboratoři vyrobit oxid uhličitý, měřili pH různých nápojů, vyráběli raketu na lihový pohon a nebo dělali experimenty s elektrostatikou. Učitelé matematiky s dětmi zkoušeli stavbu věže nebo počítání pravděpodobnosti při hodu kostkou. Další učitelé se přidali se sociálním experimentem a děti velmi oslovila i úniková hra nebo  experimentování s barvami. Mladí experimentátoři si vyzkoušeli dále principy daktyloskopie a biologii zastupovala například dílna zaměřená na lidské smysly. Digitální hračky byly přítomné ve formě ozobotů, což jsou malí roboti  sloužící při výuce základů programování u dětí. Prostě Den experimentů se pokusil o velmi moderní pojetí výuky, při které se děti učily přemýšlet, vytvářet hypotézy, pozorovat a porovnávat, pracovat s různými pomůckami i  vyvozovat vlastní závěry, a to v náhodně rozlosovaných týmech.

Další informace a fotogalerii najdete v Krkonošských novinách zde (a 27.února také v Týdeníku Krkonošských novin): 

Krátký filmeček s ukázkami experimentů najdete zde.

Za spolupráci děkuji fotografovi Pavlu Suchánkovi.

Některé experimenty a nové pomůcky uvidí návštěvníci již brzy, a to při Dni otevřených dveří 14.března od 15 do 17 hodin.Zdroj: https://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/den-experimentu-prinesl-moderni-pojeti-vyuky-20190222.html

 
Zuzana Růžičková