Den Země

   Naše škola se do oslav Dne Země zapojila v  týdnu od 11. do 15. dubna.  V některých hodinách žáci vykonávali aktivity k tématu Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme... aneb O vývoji vztahu člověka a krajiny. Tak např. v českém jazyce si žáci zahráli na detektivy a pátrali po svých předcích, cizí jazyky předložily oříšek k rozlousknutí v podobě úkolu Porovnání domácnosti před 100 lety a dnes. Srovnávali staré fotografie Trutnova s novými a zjišťovali, co se změnilo. Matematika zaměstnávala mozkové závity nad úlohami o umělém zasněžování, v přírodovědných předmětech žáci zkoumali staré fotografie, letecké snímky a staré mapy. To vše proto, aby pochopili, jak člověk svou činností zasahuje do tváře krajiny a jaké následky může tato jeho činnost vyvolat. Na závěr jsme se společně zamysleli nad tím, jaké možnosti máme, pokud chceme ovlivnit budoucnost Země pro sebe i své děti.
Ve vestibulu školy je k vidění výstava o zajímavých předcích našich žáků a učitelů. Mimo jiné zde můžete zjistit, kdo vyfotografoval ledovec, do kterého narazil Titanic, nebo to, která paní učitelka se proháněla v dětství po zámku. Také můžete vidět fotografii, jež následovala svého vlastníka až do Japonska. Výstava potrvá ještě tento týden. Všichni jste srdečně zváni!

 

Věra Krátká