Deváťáci se připravují na přijímačky

Přijímací zkoušky na střední školy se pomalu blíží a více jak 40 deváťáků se od října pravidelně připravuje na toto testování prostřednictvím Cvičení z matematiky a také Cvičení z českého jazyka. Na těchto kurzech si žáci nejen opakují učivo druhého stupně v hlavních předmětech, ale také si zkoušejí „na ostro“ psát testy společnosti Cermat, která připravuje zadání úloh pro přijímací zkoušky.

 V prvním prosincovém týdnu si žáci vyzkoušeli celou hodinu psát jeden takový přijímačkový matematický test z přechozích let z ostrého testování, a protože se některým žákům velmi povedl, tak připojuji jména s procenty úspěšnosti: Tichý 100%, Hrdinková 89%, Šolínová 80%, Horčičková 77% a 71% měla trojice Matušková, Svobodová, Fuchsová.

 

Podobných testů si žáci napíší do dubna ještě několik a získají tak nejen přehled o tom, jak zvládají matematiku a český jazyk 2.stupně, ale s lepšími výsledky i potřebné sebevědomí, že první opravdovou zatěžkávací zkoušku v životě zvládnou dobře. A to jim velmi přejeme!

Zuzana Růžičková