Ekopolis

  

 

Desková hra Ekopolis si dává za cíl vytvářet v žácích kladný vztah k životnímu prostředí a zároveň  nabízí možnost učitelům i žákům podívat se na ekologii z pohledu trvale udržitelného rozvoje. Hra rozvíjí občanské vědomí žáků a motivuje žáky k aktivní účasti na životě občanské společnosti. Učitelé hru mohou využít ve vlastivědě, přírodopisu, zeměpisu a občanské nauce, protože návaznost této pomůcky plní řadu kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro základní školství. Hra má reálné základy v problematice životního prostředí.

Ve hře jsou celkem tři typy karet.

 Červené Stavby představují stavby a objekty k uspokojování hmotných potřeb obyvatelstva. Jejich výstavba obvykle přináší velké finanční zisky a většinou také velký počet pracovních příležitostí. Na druhou stranu je však jejich provoz spojen se značným znečištěním okolního prostředí. Sousedství červených Staveb modrými Stavbami je nežádoucí, protože i v reálném životě nechtějí lidé v blízkosti těchto staveb bydlet.

Zelené Stavby představují  plochy, které jsou blízké přírodnímu prostředí. Zelené Stavby neposkytují příliš pracovních příležitostí, ale je výhodné je umísťovat k modrým Stavbám, protože umožňují obyvatelům každodenní rekreaci a pocit příjemného okolí jejich bydliště.

Modré Stavby představují ve hře objekty sociálního zázemí (obchody, školy, nemocnice). Je výhodné je umisťovat vedle zelených karet, které poskytují odpočinek a modrých  karet, kde mohou obyvatelé staveb tyto služby  využívat a poskytovatelé mají zase více zákazníků.

Hra se hraje v základní verzi, kdy je doplněna ještě figurkami znečištění a zelenou zónou  a v plné verzi, kdy si hráči táhnou karty událostí.

Lenka Jírová