Férová snídaně na školní zahradě ve čtvrtek 10. 5.

Ve čtvrtek 10. 5. několik tříd naší školy společně s třídními učiteli oslavilo Světový den pro fair trade piknikovým happeningem na podporu lokálních a fairtradových pěstitelů. Společně jsme posnídali lokální nebo domácí výrobky na školní zahradě. Zároveň prozkoumali, proč plýtváme potravinami a pokusili se najít návod, jak s nimi neplýtvat.

Věra Krátká